EN
当前位置: 首页

电动自行车电池

容量(Capacity): 48V/15Ah
最大充电电流(Max Charging Current):5A
持续放电电流(Continuous Discharging Current): 20A
充电电压(Charging Voltage): 54.6V
充电温度(Charging Temperature): 0°C-45°C
放电温度(Discharging Temperature): -20°C-60°C

咨询购买